The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Tiền tệ

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 22
Open:
High:
Low:
Close:

GBP/JPY: Mô hình Nêm hướng xuống

GBP/JPY, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 9 28
Một nêm giảm xảy ra, giá yêu cầu một động thái mạnh để đảm bảo sự bứt phá. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, động thái kết quả có thể cho thấy giá sẽ đi lên. Không thể loại trừ rằng một sự tiếp tục tăng giá hơn nữa đối với 153 sẽ được thực hiện.

USD/JPY: Mô hình Tam giác Dốc xuống

USD/JPY, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 9 24
Có một tam giác giảm dần được quan sát và giá sẽ bứt phá ngay bây giờ. Hình tam giác giảm dần thường cho thấy giá có khả năng tiếp tục tăng lên nếu giá bứt phá lên phía trên. Có khả năng xảy ra một hành động giá tăng lên 110.5.

USD/CAD: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

USD/CAD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 10 2
Có một tam giác tăng dần đang hình thành và giá sắp bứt phá sớm. Hình tam giác tăng dần gợi ý một mô hình hành động giá cụ thể thường xác định khả năng giá giảm một khi sự cố giá xảy ra. USD/CAD chỉ giảm xuống 1.26 khi USD/CAD trở nên giảm giá.

USD/CHF: Kênh đi lên

USD/CHF, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 10 5
Chúng ta có thể thấy rằng giá thiết lập một kênh tăng dần, giá sẽ bứt phá. Kênh tăng dần mô tả một mô hình hành động giá được sử dụng để báo hiệu sự đảo chiều giá sau khi giá phá vỡ hỗ trợ. USD/CHF có nguy cơ di chuyển đến mốc 0.92

AUD/USD: Kênh đi xuống

AUD/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 10 12
Có một kênh giảm dần xuất hiện, giá cần một động thái ổn định hơn để làm bằng chứng cho sự bứt phá. Kênh giảm dần chỉ ra một sự đảo chiều tiềm năng trong hành động giá khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Có một xác suất tăng giá tiếp tục hướng tới mốc 0.735.

EUR/USD: Kênh đi lên

EUR/USD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 9 23
Có vẻ như một kênh tăng dần đã gần hoàn thành, EUR/USD yêu cầu một động thái tích cực để xác nhận bứt phá rõ ràng. Kênh tăng dần có thể được coi là một chỉ báo giá hữu ích được sử dụng để báo hiệu rằng giá sẽ giảm một khi giá sụp đổ qua đường hỗ trợ. Có một xác suất giảm thêm cho vùng 1.17 khi vi phạm 1.172.

GBP/USD: Kênh đi xuống

GBP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN 6 ngày
Có một kênh giảm dần xuất hiện. Nếu giá bứt phá lên phía trên, động thái này có thể phát hiện khả năng giá tăng. Không thể loại trừ rằng xu hướng tăng giá về 1.37 sẽ diễn ra khi trên 1.364.

GBP/JPY: Kênh đi lên

GBP/JPY, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 8 giờ trước
Có một kênh tăng dần xuất hiện. Khi giá phá vỡ đến mức giảm, động thái kết quả có thể báo hiệu một động thái giảm giá. GBP/JPY có thể kéo dài sự slump của nó lên 158.

GBP/USD: Kênh đi lên

GBP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 20 giờ trước
Chúng ta có thể thấy rằng giá thiết lập một kênh tăng dần, giá đã sẵn sàng bứt phá. Kênh tăng dần thường cho thấy xu hướng phá vỡ theo hướng ngược lại khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Corrective downside towards 1.378 sắp xảy ra khi phá vỡ kênh tăng dần.

USD/CHF: Mô hình Rising Wedge - hình chêm hướng lên

USD/CHF, 1 ngày    GIÁ XUỐNG 6 ngày
Có vẻ như một nêm tăng xuất hiện, giá đang bứt phá. Một nêm tăng cung cấp một hình dạng biểu đồ có độ dốc tăng thường dẫn đến một hành động giá giảm trong trường hợp nếu giá phá vỡ hỗ trợ. Có khả năng di chuyển đến mức 0.92.

GBP/JPY: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

GBP/JPY, 1 giờ    GIÁ LÊN 29 giờ trước
Chúng ta có thể thấy rằng cờ tăng giá được chẩn đoán. Cờ tăng giá có thể được coi là một hình dạng biểu đồ hữu ích thường chỉ ra giá có khả năng tiếp tục tăng lên một khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. GBP/JPY tăng cao hơn đến mốc 157.4

NZD/USD: Mô hình Tam giác Dốc xuống

NZD/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN 6 ngày
Một tam giác giảm dần được phân biệt và giá đang bứt phá. Hình tam giác giảm dần có thể được coi là một tín hiệu hành giá dẫn đến một động thái giá tăng nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Có một xác suất để tiếp tục di chuyển về vùng 0.698.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.