The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Vàng · XAU/USD

Phổ biến   Gần đây
Open:
High:
Low:
Close:

Vàng: Mô hình Tam giác Dốc xuống

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 3 ngày
Có vẻ như một tam giác giảm dần xảy ra và XAU/USD yêu cầu một động thái để xác nhận sự phá vỡ tam giác giảm dần. Hình tam giác giảm dần thường xác định việc mở rộng xu hướng tăng một khi giá bứt phá. Một phạm vi hướng tới vùng 2062 có khả năng xảy ra khi XAU/USD tiếp tục tăng giá.

Vàng: Mô hình Hình chữ nhật tăng

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 6 ngày
XAU/USD tạo thành một hình chữ nhật tăng giá. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, động thái kết quả có thể cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng giá. Hình tăng giá hướng lên mốc 2018 không bị loại trừ khi phá vỡ hình chữ nhật tăng giá.

Vàng: Kênh đi lên

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 6 7
Có vẻ như một kênh tăng dần gần như đã hoàn thành và XAU/USD yêu cầu một xung lực giảm giá ổn định hơn nữa để xác nhận bứt phá rõ ràng. Kênh tăng dần được coi là một hình thức hành động giá hữu ích xác định rằng giá sẽ đi xuống khi giá phá vỡ hỗ trợ. Có thể một động thái giảm giá đối với 1976 sẽ hình thành.

Vàng: Mô hình Tam giác Dốc xuống

XAU/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 5 1
Một tam giác giảm dần đã được chẩn đoán. Hình tam giác giảm dần thường là một chỉ báo tăng giá hấp dẫn báo hiệu một hành động giá tăng nếu giá phá vỡ. Có thể một hành động giá tăng hơn nữa đến 2000 sẽ xảy ra.

Vàng: Kênh đi xuống

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 5 1
Có một kênh giảm dần được phát hiện. Kênh giảm dần cung cấp một chỉ báo đáng tin cậy thường xác định một động thái tiếp theo tăng nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. XAU/USD sẽ tăng điểm đến vùng 2005 khi vi phạm 2003 trong bối cảnh XAU/USD lấy lại một phần đất đã mất.

Vàng: Cờ đuôi nheo

XAU/USD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 9 26
Có một cờ hiệu được phát hiện, XAU/USD yêu cầu push down tích cực hơn để đảm bảo sự bứt phá. Cờ hiệu xác định một tín hiệu hành động giá hữu ích xác định một phần mở rộng theo hướng đi xuống trong trường hợp nếu giá phá vỡ hỗ trợ. XAU/USD sẽ giảm xuống 1930 khi phá vỡ cờ hiệu.

Vàng: Kênh đi lên

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 7 5
Có một kênh tăng dần đang hình thành. Kênh tăng dần có thể được coi là một hình thành hành động giá đáng tin cậy thường dẫn đến giá di chuyển ngược lại xu hướng giá phổ biến khi sự cố giá xảy ra. Có khả năng tiếp tục giảm giá về 1930 khi những con gấu tìm kiếm các mục nhập.

Vàng: Hình chữ nhật

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 2 14
Có một hình chữ nhật đang xảy ra. Hình chữ nhật thường cho thấy khả năng giá giảm khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ. XAU/USD thiết lập để giảm xuống 1860 khi cánh cửa mở ra cho sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Vàng: Mô hình Nêm hướng xuống

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 27
Có một nêm giảm đang xuất hiện và giá sắp bứt phá. Một nêm giảm được cho là một mô hình giá thường xác định một tăng mạnh nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. XAU/USD để phục hồi tiềm năng tăng giá hướng 1720 khi hàng trở thành hỗ trợ.

Vàng: Kênh đi xuống

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 10 11
Có vẻ như một kênh giảm dần xuất hiện, giá đang bứt phá. Kênh giảm dần xác định một mô hình hành động giá kỹ thuật thường xác định sự thay đổi về hướng giá khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Việc tiếp tục tăng giá đối với vùng 1680 có vẻ khả thi sau khi vượt quá 1676 vì rào cản nhỏ vẫn ở 1676.

Vàng: Kênh đi xuống

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 10 11
Có một kênh giảm dần được chẩn đoán và XAU/USD yêu cầu một sự tiếp tục tích cực tăng giá nữa để xác nhận một sự bứt phá. Kênh giảm dần thường là một mô hình tăng giá cụ thể thường dự đoán một động thái tiếp theo khi giá bứt phá lên phía trên. Có thể một động thái tăng giá hơn nữa đến 1690 sẽ xảy ra sau khi vượt quá 1678 khi áp lực giảm giá được chứng kiến giảm bớt.

Vàng: Kênh đi lên

XAU/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 1 26
Có một kênh tăng dần đang xảy ra. Trong trường hợp nếu giá phá vỡ, động thái kết quả có thể dự đoán sự tạm dừng trong thị trường xu hướng tăng. Có khả năng giảm giá đẩy xuống 1840.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.