The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 ทุกชั่วโมง.

ไลท์คอยน์ · LTC/USD

เป็นที่นิยม   ดล่าสุด   ใหม่ล่าสุด 1
Open:
High:
Low:
Close:

ไลท์คอยน์: Descending Triangle

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น 18 ชั่วโมงที่แล้ว
LTC/USD ก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมที่ลดลงราคาคาดว่าจะมีการรวมบัญชีอีกเล็กน้อยเพื่อพิสูจน์การฝ่าวงล้อม สามเหลี่ยมที่ลดลงเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นการขยับขึ้นเมื่อราคาแตกออก LTC/USD จะสูงขึ้นต่อไป till 72.4 once above 72.3

ไลท์คอยน์: Ascending Triangle

LTC/USD, 4 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น 2 วัน
สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากใกล้จะเสร็จแล้วและราคาต้องการการเคลื่อนไหวต่อไปเพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อมของสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากส่งสัญญาณถึงโอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นเมื่อราคาแตกออก LTC/USD พลิกกลับมาเป็นขาขึ้นสู่ระดับ 73 จาก breakout of the ascending triangle as door open for a test of 73

ไลท์คอยน์: Ascending Triangle

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น มิ.ย. 30
LTC/USD เสร็จสมบูรณ์เป็นสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก เมื่อราคาแตกออกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสามารถทํานายว่าราคามีแนวโน้มที่จะ rallying upward การเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นถึง 87 จะยังคงอยู่บนการ์ด

ไลท์คอยน์: จั่วขาลง

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น 3 วัน
มีการเห็นลิ่ม LTC/USD ต้องการแรงกระตุ้น kenaikanเพื่อความแน่นอนของการฝ่าวงล้อม ลิ่มที่ตกลงมาทํานายว่าหมีหมดไอน้ําเมื่อราคาทะลุแนวต้านเหนือแนวต้าน LTC/USD ทดสอบการก้าวไปสู่โซน 69.6 จากการละเมิด 69.4

ไลท์คอยน์: Descending Channel

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น มิ.ย. 20
มีการตรวจพบช่องสัญญาณลดหลั่น ช่องสัญญาณจากมากไปหาน้อยมักจะชี้ให้เห็นหมีหมดไอน้ําในกรณีที่ราคาแตกออก มีโอกาสที่จะเลื่อนไปสู่ 78.5 เปิดประตูทดสอบ 78.5

ไลท์คอยน์: Triangle Wave

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง มิ.ย. 4
มีการเห็นสามเหลี่ยมสมมาตรราคาต้องการการดึงกลับเพื่อยืนยันการฝ่าวงล้อม สามเหลี่ยมสมมาตรอาจถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจซึ่งใช้เพื่อเห็นการลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อการแจกแจงราคาเกิดขึ้น LTC/USD ความเสี่ยงที่จะ 95

ไลท์คอยน์: จั่วขาลง

LTC/USD, 4 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น 3 วัน
มีลิ่มโผล่ขึ้นมาราคาแตกออก ลิ่มที่ตกลง dianggapเป็นตัวบ่งชี้กราฟขาขึ้นทางเทคนิคซึ่งใช้เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านเหนือแนวต้าน มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นระดับ 71 จากการทะลุของลิ่มที่ตกลงมา

ไลท์คอยน์: Ascending Channel

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง มิ.ย. 10
มีการพบช่องจากน้อยไปหามากราคาใกล้จะแตกออกในไม่ช้า ช่องสัญญาณจากน้อยไปหามากหมายถึงตัวบ่งชี้ขาลงเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อระบุการหยุดพักในทิศทางราคา เมื่อราคาทะลุไปถึงขาลง LTC/USD mempercepatการเสียเป็น 88 เนื่องจากการอ่อนตัวยังคงดําเนินต่อไป

ไลท์คอยน์: Descending Channel

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น มิ.ย. 29
มีช่องสัญญาณลดหลั่นกันเกิดขึ้น ช่องสัญญาณจากมากไปหาน้อย dipercayaiสัญญาณราคาที่เป็นขาขึ้นซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุว่าราคามีแนวโน้มที่จะกลับมารวมบัญชีขึ้นในกรณีที่ราคาทะลุออกมา LTC/USD มองหาการผลักดันต่อไป 86 เนื่องจาก cryptocurrency ยึดติดกับอารมณ์เชิงบวก

ไลท์คอยน์: Ascending Channel

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง พ.ย. 21
ราคาให้ช่องสัญญาณจากน้อยไปหามาก LTC/USD ต้องการให้มีการเคลื่อนไหวที่มั่นคงต่อไปเพื่อการยืนยันการแยกย่อยที่ชัดเจน ช่องสัญญาณจากน้อยไปหามากแสดงให้เห็นถึงการก่อตัวของราคาทางเทคนิคที่มีความลาดชันขึ้นซึ่งมักระบุการหยุดชะงักชั่วคราวในช่วงตลาดที่เพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลง LTC/USD จะลดลงสู่ระดับ 68.5 จากการละเมิด 69.1 เนื่องจากตัวบ่งชี้ชอบหมี

ไลท์คอยน์: Ascending Channel

LTC/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง พ.ค. 24
ดูเหมือนว่าช่องทางจากน้อยไปมากใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ หากราคาทะลุแนวรับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสามารถทํานายการเคลื่อนตัวลงไปอีก LTC/USD heading towards 90.5

ไลท์คอยน์: Bullish Flag

LTC/USD, 4 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น มิ.ย. 30
LTC/USD แสดงธงขาขึ้น หากราคาทะลุแนวต้านเหนือแนวต้านการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอาจทําให้แนวโน้มขาลงใกล้จะสิ้นสุดลง LTC/USD ตั้งเป้าที่จะกลับมา 88ระดับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ. ไม่มีการให้คำแนะนำในการลงทุน. ความคิดเห็น, แชท, ข้อความ, ข่าวสาร,การค้นคว้า, บทวิเคราะห์,ราคา หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ข้อมูลการตลาดทั่วไปเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนใดๆ จึงไม่ควรยึดเว็บไซต์นี้มาเป็นหลักสำหรับการค้นคว้าข้อมูลตลาดก่อนตัดสินใจเทรดจริง ความคิดเห็น, ข้อมูลตลาด, การแนะนำหรือเนื้อหาอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า บริษัทเทรดดิ้งวิวจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ โดยไม่มีการจำกัดการขาดทุนที่อาจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรืออิงข้อมูลเหล่านี้. The data and prices on the website are not necessarily provided by any market or exchange, but may be provided by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual price at any given market, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Patterns.cc will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. Risk Disclosure. Trading in financial instruments and/or cryptocurrencies involves high risks including the risk of losing some, or all, of your investment amount, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade in financial instrument or cryptocurrencies you should be fully informed of the risks and costs associated with trading the financial markets, carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite, and seek professional advice where needed.