The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Đồng Litecoin · LTC/USD

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 1
Open:
High:
Low:
Close:

Đồng Litecoin: Mô hình Tam giác Dốc xuống

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 17 giờ trước
LTC/USD định hình một tam giác giảm dần, giá kỳ vọng hợp nhất thêm một chút để làm bằng chứng cho sự bứt phá. Hình tam giác giảm dần là một mô hình hành động giá tăng phát hiện ra một động thái tăng nếu giá phá vỡ. LTC/USD tiếp tục cao hơn đến 72.4 một khi trên 72.3.

Đồng Litecoin: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

LTC/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN 2 ngày
Một tam giác tăng dần rất gần kết thúc và giá yêu cầu một động thái tích cực hơn nữa để xác nhận sự phá vỡ tam giác tăng dần. Một tam giác tăng dần báo hiệu khả năng giá tăng khi giá bứt phá. LTC/USD chuyển sang mốc 73 khi phá vỡ tam giác tăng dần khi cánh cửa mở ra để kiểm tra 73.

Đồng Litecoin: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 6 30
LTC/USD hoàn thành một tam giác tăng dần. Khi giá bứt phá, động thái kết quả có thể dự đoán giá có khả năng tiếp tục tăng lên. hành động giá tăng lên 87 vẫn còn trên các thẻ.

Đồng Litecoin: Mô hình Nêm hướng xuống

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 3 ngày
Có một nêm giảm được phát hiện, LTC/USD yêu cầu một xung đột tăng giá để đảm bảo sự bứt phá. Một nêm giảm dự đoán những con gấu đã hết hơi khi giá phá vỡ trên kháng cự. LTC/USD kiểm tra việc di chuyển về vùng 69.6 khi vi phạm 69.4.

Đồng Litecoin: Kênh đi xuống

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 6 20
Có một kênh giảm dần được phát hiện. Kênh giảm dần thường cho thấy những con gấu đã hết hơi trong trường hợp nếu giá phá vỡ. Có cơ hội di chuyển về 78.5 khi cánh cửa mở rộng để kiểm tra 78.5.

Đồng Litecoin: Tam giác Cân

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 6 4
Có một tam giác cân được tìm thấy, giá yêu cầu pullback để xác nhận một sự bứt phá. Hình tam giác đối xứng có thể được coi là một tín hiệu hấp dẫn được sử dụng để phát hiện sự sụt giảm mạnh khi sự giá phá vỡ xảy ra. LTC/USD có nguy cơ giảm thêm về 95.

Đồng Litecoin: Mô hình Nêm hướng xuống

LTC/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN 3 ngày
Có một nêm giảm xuất hiện, giá đang bứt phá. Một nêm giảm được coi là một chỉ báo kỹ thuật tăng giá biểu đồ được sử dụng để phát hiện một hành động giá tăng sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Có một xác suất của một hành động giá tăng lên mức 71 khi phá vỡ nêm giảm.

Đồng Litecoin: Kênh đi lên

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 6 10
Có một kênh tăng dần được bắt gặp, giá sắp bứt phá sớm. Kênh tăng dần biểu thị một chỉ báo giảm giá cụ thể có thể được sử dụng để phát hiện sự phá vỡ trong hướng giá một khi giá phá vỡ đến mức giảm. LTC/USD tăng tốc lỗ lên 88 khi điểm yếu tiếp tục.

Đồng Litecoin: Kênh đi xuống

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 6 29
Có một kênh giảm dần xảy ra. Kênh giảm dần được coi là một tín hiệu giá tăng có thể được sử dụng để phát hiện giá có khả năng tiếp tục tăng lên nếu giá phá vỡ. LTC/USD để tìm kiếm một push hơn về 86 khi cryptocurrency sticks đến tâm trạng tích cực.

Đồng Litecoin: Kênh đi lên

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 11 21
Giá cung cấp một kênh tăng dần, LTC/USD yêu cầu một động thái ổn định hơn nữa để xác nhận bứt phá rõ ràng. Kênh tăng dần gợi ý sự hình thành giá kỹ thuật có độ dốc đi lên thường xác định sự gián đoạn tạm thời trong thời gian thị trường tăng giá khi giá phá vỡ. LTC/USD giảm xuống 68.5 khi vi phạm 69.1 vì các chỉ báo ủng hộ những con gấu.

Đồng Litecoin: Kênh đi lên

LTC/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 5 24
Có vẻ như một kênh tăng dần gần hoàn thành. Nếu giá phá vỡ dưới support, động thái kết quả có thể dự đoán một động thái tiếp theo đi xuống. LTC/USD hướng tới 90.5.

Đồng Litecoin: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

LTC/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 6 30
LTC/USD cho một lá cờ tăng giá. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, động thái kết quả có thể phát hiện xu hướng giảm sắp kết thúc. LTC/USD mục đích hoàn thành một đợt thoái lui đến mức 88.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.