The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 ทุกชั่วโมง.

GBP/USD

เป็นที่นิยม   ดล่าสุด
Open:
High:
Low:
Close:

GBP/USD: Bullish Flag

GBP/USD, 1 วัน    เพิ่มขึ้น ก.ค. 5
ราคาสร้างภาวะกระทิงและราคาต้องการการเคลื่อนไหวที่มั่นคงเพื่อการยืนยันการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจน ธงรั้นมักส่งผลให้เกิดการหยุดชั่วคราวในตลาดขาลง หากราคาทะลุออกไป GBP/USD ละเมิด แนวโน้มขาลงเป็น 1.28 เนื่องจากการกลับตัวของ Ри스크 sheds biasขาลง

GBP/USD: Ascending Triangle

GBP/USD, 4 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น ก.ค. 3
เราจะเห็นว่าสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากใกล้จะเสร็จแล้วราคากําลังจะแตกออกในขณะนี้ สามเหลี่ยมจากน้อยไปมากแสดงถึงตัวบ่งชี้กราฟขาขึ้นที่น่าสนใจซึ่งใช้เพื่อระบุการขยับขึ้นครั้งต่อไป หากราคาทะลุแนวต้าน GBP/USD ดูเหมือนพร้อมที่จะขยายผลกําไรไปสู่ 1.27

GBP/USD: Bearish Rectangle

GBP/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง เม.ย. 12
ในขณะที่เราสามารถเห็นราคาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขา GBP/USD ต้องการการกระทําขาลงครั้งต่อไปเพื่อการยืนยันการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจน เชื่อกันว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าขาลงเป็นรูปแบบราคาขาลงทางเทคนิคซึ่งทํานายราคามีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปในกรณีราคาทะลุไปถึงขาลง การลดลงไปสู่ 1.25 ดูเหมือนว่าต่ํากว่า 1.2515

GBP/USD: Bearish Flag

GBP/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง ก.ย. 20
มีการเปิดเผยธงหยาบคายราคาแตกออก ธงหยาบคายอาจถือเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหยาบคายเชิงเทคนิคโดยมีอคติขาขึ้นซึ่งทํานายการเคลื่อนไหวของราคาหยาบคายในกรณีที่ราคาแตกออก การก้าวไปสู่ 1.237 ยังคงอยู่บนการ์ด

GBP/USD: จั่วขาลง

GBP/USD, 4 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น ก.ค. 1
ในขณะที่เราสามารถเห็นลิ่มที่ตกลงมามีการแยกออก เมื่อราคาแตกออกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอาจบ่งบอกถึงการขยับขึ้นต่อไป มีความเป็นไปได้ที่จะที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาขึ้นต่อระดับ 1.266 จากการทะลุของลิ่มที่ตกลงมาเนื่องจากวัวโผล่ขึ้นมาในโซนอุปสงค ์

GBP/USD: จั่วขาลง

GBP/USD, 4 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น ธ.ค. 12
มีลิ่มที่สังเกตเห็น GBP/USD ต้องการ langkahครั้งต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลของการฝ่าวงล้อม ลิ่มที่ตกลงมาส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่จะตามแนวโน้มปัจจุบันเมื่อราคาแตกออก GBP/USD ในการเสริม 1.26

GBP/USD: Descending Channel

GBP/USD, 1 วัน    เพิ่มขึ้น ก.พ. 23
มีช่องสัญญาณลดหลั่นที่สังเกตเห็นและราคาใกล้จะแตกออกในขณะนี้ ช่องสัญญาณจากมากไปหาน้อยให้รูปแบบเฉพาะที่ทํามุมลงที่ใช้เพื่อระบุการทะลุที่สูงขึ้น หากราคาทะลุไปถึงกลับหัว GBP/USD ในการฟื้นตัวขึ้นสู่โซน 1.27 once above 1.264 as GBP/USD becomes bullish

GBP/USD: Bearish Flag

GBP/USD, 1 ชั่วโมง    ลดลง มี.ค. 27
GBP/USD แสดงธงหยาบคาย GBP/USD ต้องการผลักดันผลลงไปมากขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลของการแยกย่อย ธงหยาบคายแสดงถึงสัญญาณหยาบคายเฉพาะที่สามารถใช้เพื่อส่งสัญญาณการเคลื่อนตัวลงไปอีกในกรณีที่ราคาทะลุไปถึงขาลง GBP/USD ที่ slump menujuโซน 1.2615 จาก a break below 1.2618

GBP/USD: Ascending Channel

GBP/USD, 1 วัน    ลดลง มี.ค. 22
มีช่องจากน้อยไปมากเกิดขึ้น ช่องสัญญาณจากน้อยไปหามากมักส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นขาลงเมื่อราคาลดลง GBP/USD אתגרย้ายไปที่ 1.26 จากการทะลุช่องทางจากน้อยไปหามาก

GBP/USD: Descending Channel

GBP/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น 4 วัน
เราจะเห็นว่าช่องทางลดหลั่น telahค ้ นพบและราคาใกล้จะแตกในไม่ช้า ช่องสัญญาณจากมากไปหาน้อยให้ตัวบ่งชี้ขาขึ้นครั้งต่อไปที่ราคาแตกออก GBP/USD ละเมิด แนวโน้มขาลงเป็น 1.28 as weakness seen overdone.

GBP/USD: Descending Channel

GBP/USD, 1 ชั่วโมง    เพิ่มขึ้น ธ.ค. 13
ช่องสัญญาณจากมากไปหาน้อย ( descending channel has been exposed and GBP/USD demands a bigger move to confirm descending channel breakout ช่องสัญญาณจากมากไปหาน้อยหมายถึงตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้เพื่อระบุการหยุดชะงักชั่วคราวในช่วงตลาดที่ราคาทะลุแนวต้านเหนือแนวต้าน GBP/USD เลื่อนขึ้นสู่ระดับ 1.258 จากแรงกระตุ้นเหนือ 1.256

GBP/USD: Bearish Flag

GBP/USD, 4 ชั่วโมง    ลดลง ม.ค. 11
GBP/USD ตั้งธงหยาบคาย ธงหยาบคายแสดง suggest useful bearish pattern that typically identifies extending an downtrend if price breaks through the support GBP/USD อาจขยายการตกต่ําไปที่โซน 1.265
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ. ไม่มีการให้คำแนะนำในการลงทุน. ความคิดเห็น, แชท, ข้อความ, ข่าวสาร,การค้นคว้า, บทวิเคราะห์,ราคา หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เป็นการให้ข้อมูลการตลาดทั่วไปเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้น และไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนใดๆ จึงไม่ควรยึดเว็บไซต์นี้มาเป็นหลักสำหรับการค้นคว้าข้อมูลตลาดก่อนตัดสินใจเทรดจริง ความคิดเห็น, ข้อมูลตลาด, การแนะนำหรือเนื้อหาอื่นๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า บริษัทเทรดดิ้งวิวจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ โดยไม่มีการจำกัดการขาดทุนที่อาจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรืออิงข้อมูลเหล่านี้. The data and prices on the website are not necessarily provided by any market or exchange, but may be provided by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual price at any given market, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Patterns.cc will not accept liability for any loss or damage, including without limitation any loss of profit, which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information. Risk Disclosure. Trading in financial instruments and/or cryptocurrencies involves high risks including the risk of losing some, or all, of your investment amount, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade in financial instrument or cryptocurrencies you should be fully informed of the risks and costs associated with trading the financial markets, carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite, and seek professional advice where needed.