The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

GBP/USD

Phổ biến   Gần đây
Open:
High:
Low:
Close:

GBP/USD: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

GBP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 7 5
Giá tạo ra một lá cờ tăng giá và giá yêu cầu một động thái ổn định để xác nhận bứt phá rõ ràng. Một lá cờ tăng giá thường dẫn đến việc tạm dừng trong thị trường xu hướng giảm nếu giá phá vỡ. GBP/USD vi phạm xu hướng giảm giá xuống 1.28 vì sự đảo chiều rủi ro làm giảm xu hướng giảm giá.

GBP/USD: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

GBP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 3
Chúng ta có thể thấy rằng một tam giác tăng dần sắp hoàn thành, giá sắp bứt phá ngay bây giờ. Hình tam giác tăng dần đại diện cho một chỉ báo biểu đồ tăng hấp dẫn được sử dụng để xác định một động thái tiếp theo nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. GBP/USD có vẻ đã sẵn sàng để tiếp tục mở rộng mức tăng của nó về 1.27.

GBP/USD: Mô hình Hình chữ nhật giảm

GBP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 4 12
Như chúng ta có thể thấy giá hình thành một hình chữ nhật giảm giá, GBP/USD muốn có một hành động giảm giá tiếp theo để xác nhận bứt phá rõ ràng. Hình chữ nhật giảm giá được cho là một mô hình giá giảm kỹ thuật dự đoán giá có khả năng tiếp tục giảm xuống nếu giá phá vỡ đến mức giảm. Tỷ giá giảm về 1.25 có vẻ thấp hơn 1.2515.

GBP/USD: Mô hình Cờ giá xuống

GBP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 9 20
Có một lá cờ giảm giá được tiết lộ, giá đang bứt phá. Một lá cờ giảm giá có thể được coi là một mô hình hành động giá giảm kỹ thuật với xu hướng tăng dự đoán một động thái giảm giá trong trường hợp nếu giá phá vỡ. Một động thái giảm giá về phía 1.237 đang ở trên các thẻ.

GBP/USD: Mô hình Nêm hướng xuống

GBP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 1
Như chúng ta có thể thấy một nêm giảm đã được phân biệt. Khi giá bứt phá, động thái kết quả có thể cho thấy một động thái tăng thêm. Có khả năng xảy ra một hành động giá tăng hướng tới mốc 1.266 khi phá vỡ nêm giảm khi những con bò đực rình rình rình trong vùng nhu cầu.

GBP/USD: Mô hình Nêm hướng xuống

GBP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 12 12
Có một nêm giảm được nhận thấy và GBP/USD cần một động thái tiếp theo như một thông tin về sự bứt phá. Một nêm giảm dẫn đến một xu hướng ngược lại kế tiếp xu hướng hiện tại khi giá bứt phá. GBP/USD để tăng cường lên 1.26.

GBP/USD: Kênh đi xuống

GBP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 2 23
Có một kênh giảm dần được nhận thấy và giá sắp bứt phá ngay bây giờ. Kênh giảm dần cung cấp một mô hình cụ thể được nghiêng xuống có thể được sử dụng để phát hiện sự bứt phá cao hơn nếu giá bứt phá lên phía trên. GBP/USD để phục hồi tiềm năng tăng giá hướng tới vùng 1.27 một khi trên 1.264 khi GBP/USD trở thành xu hướng tăng giá.

GBP/USD: Mô hình Cờ giá xuống

GBP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 3 27
GBP/USD cung cấp một lá cờ giảm giá, GBP/USD muốn push down nhiều hơn như một thông tin về sự cố. Cờ giảm giá đại diện cho một tín hiệu giảm giá cụ thể có thể được sử dụng để báo hiệu một sự tiếp tục giảm giá trong trường hợp nếu giá phá vỡ đến mức giảm. GBP/USD sẽ giảm xuống vùng 1.2615 khi phá vỡ dưới 1.2618.

GBP/USD: Kênh đi lên

GBP/USD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 3 22
Có một kênh tăng dần xuất hiện. Kênh tăng dần thường dẫn đến một hành động giá giảm một khi giá phá vỡ xuống. GBP/USD thách thức việc di chuyển đến 1.26 khi phá vỡ kênh tăng dần.

GBP/USD: Kênh đi xuống

GBP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 4 ngày
Chúng ta có thể thấy rằng một kênh giảm dần đã được tìm thấy và giá sắp bứt phá sớm. Kênh giảm dần cung cấp một chỉ báo tăng giá có thể được sử dụng để dự đoán một động thái tăng tiếp theo khi giá phá vỡ. GBP/USD vi phạm xu hướng giảm giá xuống 1.28 vì điểm yếu được chứng kiến quá mức.

GBP/USD: Kênh đi xuống

GBP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 12 13
Kênh giảm dần đã được tiếp xúc và GBP/USD yêu cầu một động thái lớn hơn để xác nhận sự phá vỡ kênh giảm dần. Kênh giảm dần biểu thị một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định sự gián đoạn tạm thời trong một thị trường giảm giá khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. GBP/USD để di chuyển lên phía mức 1.258 khi xung lực trên 1.256.

GBP/USD: Mô hình Cờ giá xuống

GBP/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 1 11
GBP/USD thiết lập một lá cờ giảm giá. Một lá cờ giảm giá gợi ý một mô hình giảm giá hữu ích thường xác định việc kéo dài xu hướng giảm nếu giá phá vỡ sự hỗ trợ. GBP/USD có thể kéo dài sự slump của nó lên vùng 1.265.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.