The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Brent Oil · UKOIL

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 1
Open:
High:
Low:
Close:

Brent Oil: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

UKOIL, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 12 30
Chúng ta có thể thấy rằng giá hình thành một lá cờ tăng giá, giá sẽ bứt phá. Một lá cờ tăng giá thường xác định một bước lên trong trường hợp nếu giá phá vỡ đến mức lên. Kênh tăng giá hướng 85 có khả năng mở cánh cửa cho sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Brent Oil: Hình chữ nhật

UKOIL, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 11 18
Có một hình chữ nhật đang diễn ra. Khi giá bứt phá, động thái kết quả có thể cho thấy một động thái giảm xuống. UKOIL để kéo dài giai đoạn điều chỉnh lên vùng 78.

Brent Oil: Kênh đi lên

UKOIL, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 4 ngày
Một kênh tăng dần sắp hoàn thành, giá đã sẵn sàng bứt phá. Khi giá bứt phá đến mức giảm, động thái này có thể phát hiện sự gián đoạn của xu hướng tăng. Có cơ hội giảm thêm đến vùng 87 khi phá vỡ kênh tăng dần vì phạm vi thêm không thể loại trừ.

Brent Oil: Kênh đi lên

UKOIL, 4 giờ    GIÁ XUỐNG 3 ngày
Có vẻ như UKOIL hoàn thành một kênh tăng dần. Kênh tăng dần báo hiệu một động thái tiếp theo đi xuống khi giá phá vỡ đến mức giảm. Không thể loại trừ rằng một động thái giảm giá đối với mức 86 sẽ diễn ra.

Brent Oil: Kênh đi lên

UKOIL, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 11 16
Có một kênh tăng dần đang xảy ra, giá phá vỡ. Kênh tăng dần dẫn đến việc mở rộng theo hướng đi xuống trong trường hợp giá sụp đổ qua đường hỗ trợ. UKOIL trượt đến mốc 80 khi bứt phá kênh tăng dần.

Brent Oil: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

UKOIL, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 11 26
Có vẻ như một tam giác tăng dần được xác định. Hình tam giác tăng dần mô tả một tín hiệu biểu đồ cụ thể có thể được sử dụng để báo hiệu một phần mở rộng theo hướng đi xuống nếu giá sụp đổ qua đường hỗ trợ. Tỷ giá giảm thêm đối với 82 có vẻ khả thi khi vi phạm 82.2.

Brent Oil: Mô hình Cờ giá xuống

UKOIL, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 11 17
Có vẻ như một lá cờ giảm giá được phát hiện và giá kêu gọi một động thái như một tín hiệu của sự cố. Cờ giảm giá có thể được coi là một tín hiệu hành động giá hấp dẫn được sử dụng để chỉ ra sự gián đoạn tạm thời của một xu hướng hiện tại khi giá phá vỡ. Có khả năng điều chỉnh giảm xuống mốc 80.5 sẽ diễn ra khi UKOIL giữ nguyên giá thầu.

Brent Oil: Kênh đi lên

UKOIL, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 10 27
Có một kênh tăng dần xảy ra, UKOIL cần thiết giảm nhiều hơn như một tín hiệu của sự cố. Kênh tăng dần được cho là một mô hình hành động giá xác định một sự sụt giảm mạnh khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. Không thể loại trừ rằng việc giảm xuống vùng 84 sẽ xảy ra khi phá vỡ kênh tăng dần.

Brent Oil: Kênh đi lên

UKOIL, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 10 27
Có một kênh tăng dần được phân biệt. Kênh tăng dần thường dẫn đến sự sụt giảm mạnh nếu giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ. UKOIL để di chuyển trở lại mốc 84 như phạm vi ekstra không được loại trừ.

Brent Oil: Mô hình Rising Wedge - hình chêm hướng lên

UKOIL, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 11 26
Một nêm tăng gần kết thúc và giá gần như bứt phá. Một nêm tăng được cho là một tín hiệu giảm giá cụ thể có thể được sử dụng để phát hiện một động thái tiếp theo giảm giá khi sự cố giá xảy ra. T Corrective downside to 79 có khả năng phá vỡ dưới 79.6.

Brent Oil: Mô hình Nêm hướng xuống

UKOIL, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 1 11
Có vẻ như một nêm giảm gần kết thúc và UKOIL cần một động thái mạnh mẽ như một thông tin về sự bứt phá. Một nêm giảm xác định rằng giá sẽ đi lên trong trường hợp nếu giá phá vỡ lên phía trên. Một đợt tăng giá đến vùng 82 sắp được thực hiện.

Brent Oil: Kênh đi xuống

UKOIL, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 1 14
Một kênh giảm dần sắp hoàn thành và giá sắp bứt phá sớm. Kênh giảm dần được cho là một tín hiệu đáng tin cậy thường cho thấy giá sẽ đi lên nếu giá phá vỡ. Kênh biên về 84.8 là xác đáng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.