The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

AUD/USD

Phổ biến   Gần đây
Open:
High:
Low:
Close:

AUD/USD: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

AUD/USD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 4 2

AUD/USD: Kênh đi xuống

AUD/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 4 30
Có vẻ như một kênh giảm dần đã gần hoàn thành. Kênh giảm dần được cho là mô tả một hình dạng được sử dụng để chỉ ra một bước đi lên tiếp sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. AUD/USD tiếp tục cao hơn đến 0.66.

AUD/USD: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

AUD/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 1 31
Một tam giác tăng dần được tìm thấy. Hình tam giác tăng dần cung cấp một hình biểu đồ cụ thể được sử dụng để phát hiện khả năng giá giảm khi giá phá vỡ. Không thể loại trừ rằng việc điều chỉnh giảm xuống 0.656 sẽ được thực hiện.

AUD/USD: Mô hình Rising Wedge - hình chêm hướng lên

AUD/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG 6 ngày
Có một nêm tăng được phát hiện và AUD/USD yêu cầu một động thái ổn định hơn để xác nhận bứt phá rõ ràng. Một nêm tăng mô tả một mô hình giá cụ thể thường báo hiệu mở rộng một xu hướng giảm một khi giá phá vỡ. AUD/USD để kéo dài setback của nó lên 0.664 trong bối cảnh cược tăng cho động thái này.

AUD/USD: Cờ đuôi nheo

AUD/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 5 13
Có một cờ hiệu được gặp. Cờ hiệu gợi ý một hình dạng biểu đồ tăng giá có thể được sử dụng để báo hiệu giá có khả năng tiếp tục tăng lên khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. AUD/USD để tăng tiềm năng tăng giá hướng 0.664 khi vi phạm 0.662.

AUD/USD: Kênh đi xuống

AUD/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 5 3
Có vẻ như một kênh giảm dần được công nhận, giá yêu cầu một hành động tăng giá lớn hơn để đảm bảo sự bứt phá. Kênh giảm dần mô tả một tín hiệu biểu đồ tăng giá hữu ích kết quả là giá sẽ tăng thêm trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Có một xác suất của một hành động giá tăng lên mốc 0.66 khi vi phạm 0.656 khi AUD/USD thách thức rào cản 0.656.

AUD/USD: Kênh đi xuống

AUD/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 3 ngày
Một kênh giảm dần được phát hiện và giá thiếu tăng mạnh tiếp theo như một thông tin về sự bứt phá. Kênh giảm dần đại diện cho một mô hình tăng giá hữu ích với xu hướng giảm dẫn đến việc xảy ra sự thay đổi trong xu hướng phổ biến nếu giá phá vỡ đến mức tăng. Có thể sự tiếp tục tăng giá đến 0.664 sẽ diễn ra khi những con bò đực đang tìm kiếm sự điều chỉnh tăng giá.

AUD/USD: Mô hình Nêm hướng xuống

AUD/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN 36 giờ trước
Một nêm giảm sắp hoàn thành. Một nêm giảm có thể được coi là một chỉ báo hành động giá tăng hữu ích được sử dụng để phát hiện một sự gia tăng mạnh nếu giá phá vỡ. AUD/USD để kéo dài mức Rebound của nó hướng tới mức 0.664.

AUD/USD: Mô hình Tam giác Dốc xuống

AUD/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 12 13
Có một tam giác giảm dần xuất hiện, giá kỳ vọng một động thái tích cực tiếp theo để xác nhận một sự bứt phá. Hình tam giác giảm dần mô tả sự hình thành biểu đồ tăng giá được sử dụng để chỉ ra rằng giá sẽ đi lên khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. AUD/USD không loại trừ việc di chuyển đến 0.658 khi phá vỡ tam giác giảm dần khi AUD/USD gần rào cản 0.6565

AUD/USD: Mô hình Cờ giá xuống

AUD/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 3 18
Có một cờ giảm giá đang xảy ra và giá sắp bứt phá ngay bây giờ. Một lá cờ giảm giá chỉ ra một sự sụt giảm mạnh nếu sự giá phá vỡ xảy ra. AUD/USD rủi ro mất thêm về 0.6555.

AUD/USD: Kênh đi xuống

AUD/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 20
Kênh giảm dần sắp hoàn thành, giá kỳ vọng một động thái tăng giá mạnh hơn như là một manh mối của sự đột phá. Kênh giảm dần là một tín hiệu hành động giá tăng kỹ thuật báo hiệu sự tạm dừng trong thị trường xu hướng giảm khi giá bứt phá lên phía trên. Có khả năng một phạm vi được giới hạn đến mức 0.654 sẽ được thực hiện khi phá vỡ kênh giảm dần trong bối cảnh cược tăng cho động thái này.

AUD/USD: Kênh đi xuống

AUD/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 11 3
Có vẻ như một kênh giảm dần đã được phát hiện. Kênh giảm dần mô tả một mô hình với xu hướng giảm có thể được sử dụng để phát hiện giá sẽ đi lên nếu giá phá vỡ trên kháng cự. AUD/USD tăng giá đáng giá về 0.645 khi cặp tiền tệ trở thành xu hướng tăng giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.