The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Cardano · ADA/USD

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 1
Open:
High:
Low:
Close:

Cardano: Kênh đi lên

ADA/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG 3 ngày
Một kênh tăng dần xảy ra và giá sẽ bứt phá ngay bây giờ. Trong trường hợp nếu giá sụp đổ qua đường hỗ trợ, động thái kết quả có thể phát hiện ra một hành động giá giảm. Có cơ hội giảm xuống 0.365 khi phá vỡ kênh tăng dần vì ADA/USD đang ở bờ vực của một sự đột phá giảm giá.

Cardano: Mô hình Rising Wedge - hình chêm hướng lên

ADA/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG 4 ngày
Có một nêm tăng được phát hiện, giá đã sẵn sàng bứt phá. Một nêm tăng thường dẫn đến một động thái giá giảm một khi giá phá vỡ sự hỗ trợ. ADA/USD có nguy cơ điều chỉnh lên mức 0.375 khi áp lực tăng giá giảm bớt.

Cardano: Kênh đi lên

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 4 ngày
Một kênh tăng dần diễn ra và ADA/USD yêu cầu một hành động giảm tích cực tiếp theo như một dấu hiệu của sự bứt phá. Kênh tăng dần có thể được coi là một hình dạng giá giảm cụ thể được sử dụng để xác định mở rộng xu hướng giảm khi giá phá vỡ. Không thể loại trừ rằng việc giảm giá đẩy xuống mốc 0.374 sẽ diễn ra khi việc đảo chiều rủi ro làm giảm xu hướng tăng giá.

Cardano: Mô hình Cờ giá xuống

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 2 ngày
Có một lá cờ giảm giá được phát hiện. Benderish flag mô tả một tín hiệu hành động giá kỹ thuật có thể được sử dụng để báo hiệu một sự tiếp tục giảm giá một khi giá phá vỡ dưới support. ADA/USD thách thức việc di chuyển đến mốc 0.34 khi phá vỡ cờ giảm giá khi ADA/USD thách thức rào cản 0.345

Cardano: Mô hình Nêm hướng xuống

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 21
Chúng ta có thể thấy rằng ADA/USD thiết lập một nêm giảm, giá cần một động thái mạnh tiếp theo như một bằng chứng cho sự bứt phá. Một nêm giảm gợi ý một hình dạng tăng giá đáng tin cậy được chế tạo nghiêng xuống được sử dụng để xác định một động thái tăng tiếp theo trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. ADA/USD để strengthen towards 0.345.

Cardano: Mô hình Rising Wedge - hình chêm hướng lên

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 4 10
Chúng ta có thể thấy rằng một nêm tăng hiện thực hóa, ADA/USD yêu cầu một động thái lớn hơn tiếp theo như một sự xác minh về sự cố. Một nêm tăng thường là một chỉ báo thường xác định một hành động giá giảm trong trường hợp nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. ADA/USD tìm kiếm setback đến 1.03.

Cardano: Mô hình Cờ giá xuống

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 3 13
Có một cờ giảm giá xuất hiện, giá đã sẵn sàng bứt phá ngay bây giờ. Một lá cờ giảm giá được cho là mô tả một hình dạng hành động giá giảm đáng tin cậy có thể được sử dụng để phát hiện khả năng giá giảm một khi giá phá vỡ hỗ trợ. Có khả năng phạm vi lên 0.788.

Cardano: Kênh đi xuống

ADA/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 1 7
Có vẻ như ADA/USD hiển thị một kênh giảm dần, giá sắp bứt phá ngay bây giờ. Kênh giảm dần được coi là một chỉ báo đáng tin cậy thường cho thấy sự gián đoạn của xu hướng giảm nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. ADA/USD mục đích hoàn thành một đợt thoái lui đối với 0.3.

Cardano: Kênh đi lên

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 12 11
Có một kênh tăng dần được phát hiện và giá đã sẵn sàng bứt phá. Kênh tăng dần xác định một tín hiệu có thể được sử dụng để phát hiện một bước đi xuống trong trường hợp giá sụp đổ qua đường hỗ trợ. Một đợt giảm giá đẩy xuống 0.312 sắp được thực hiện khi bứt phá dưới 0.3128.

Cardano: Hình chữ nhật

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 4 11
Có vẻ như ADA/USD phát triển một hình chữ nhật. Khi giá sụp đổ qua đường hỗ trợ, động thái kết quả có thể cho thấy một động thái giảm giá. Kênh giới hạn đến 1.02 sẽ xảy ra khi vi phạm 1.026 vì có cơ hội giảm thêm.

Cardano: Kênh đi xuống

ADA/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 7 29
Có một kênh giảm dần được phát hiện và giá yêu cầu một động thái tích cực hơn để làm bằng chứng cho sự bứt phá. Khi giá bứt phá lên phía trên, động thái kết quả có thể báo hiệu một động thái tiếp theo lên. Có khả năng phạm vi lên 1.5 khi vi phạm 1.3.

Cardano: Kênh đi lên

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 9 18
Có vẻ như ADA/USD tạo ra một kênh tăng dần. Kênh tăng dần đại diện cho một chỉ báo kỹ thuật giảm giá thường dẫn đến việc giá hướng đến một hướng mới khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. ADA/USD chuyển sang mốc giảm giá hướng tới 0.47 khi vi phạm 0.474.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.