The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Cardano · ADA/USD

Phổ biến   Gần đây
Open:
High:
Low:
Close:

Cardano: Mô hình Hình chữ nhật giảm

ADA/USD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 6 12
Chúng ta có thể thấy rằng một hình chữ nhật giảm giá phát triển và giá gần như bứt phá. Hình chữ nhật giảm giá gợi ý một chỉ báo hành động giá hữu ích thường chỉ ra việc kéo dài xu hướng giảm nếu sự cố giá xảy ra. Có cơ hội tiếp tục di chuyển đến 0.4 khi phá vỡ hình chữ nhật giảm giá.

Cardano: Mô hình Tam giác Dốc xuống

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 29
Có một tam giác giảm dần đang diễn ra, giá đã sẵn sàng bứt phá. Hình tam giác giảm dần thường xác định khả năng giá tăng khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Một hành động giá tăng đối với 0.65 là trên các thẻ trong khi trên 0.646 trong bối cảnh cược tăng cho động thái này.

Cardano: Tam giác Cân

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 4 12
Có vẻ như một tam giác cân sắp hoàn thành và giá sắp bứt phá. Hình tam giác đối xứng gợi ý một mô hình hành động giá hấp dẫn xác định giá có khả năng tiếp tục giảm xuống nếu sự cố giá xảy ra. Xu hướng tới mức 0.575 có khả năng vi phạm 0.581.

Cardano: Mô hình Rising Wedge - hình chêm hướng lên

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 2 ngày
Một nêm tăng được quan sát. Một nêm tăng gợi ý một tín hiệu đáng tin cậy báo hiệu một sự sụt giảm mạnh khi giá phá vỡ. Không thể loại trừ phần giảm thêm về mốc 0.414

Cardano: Mô hình Hình chữ nhật giảm

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 5 27
Có vẻ như một hình chữ nhật giảm giá hiện thực hóa. Hình chữ nhật giảm giá là một mô hình hành động giá giảm hấp dẫn có thể được sử dụng để phát hiện phần mở rộng theo hướng giảm một khi giá sụp đổ qua đường hỗ trợ. Rủi ADA/USD bị lùi về 0.456.

Cardano: Mô hình Tam giác Dốc xuống

ADA/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 10
Một tam giác giảm dần gần hoàn thành, giá gần như bứt phá ngay bây giờ. Một tam giác giảm dần dẫn đến một hành động giá tăng nếu giá phá vỡ. ADA/USD sẽ nhảy về mức 0.295 khi bứt phá trên 0.289.

Cardano: Kênh đi lên

ADA/USD, 1 ngày    GIÁ XUỐNG Tháng 5 30
Có vẻ như một kênh tăng dần xuất hiện. Kênh tăng dần mô tả sự hình thành hành động giá hấp dẫn với xu hướng tăng thường xác định sự thay đổi trong xu hướng phổ biến nếu sự giá phá vỡ xảy ra. ADA/USD để nosedive đến mức 0.44 khi cryptocurrency trở nên nhạy cảm.

Cardano: Kênh đi xuống

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 13
Có vẻ như một kênh giảm dần đã gần hoàn thành. Kênh giảm dần gợi ý một hình dạng biểu đồ hấp dẫn có thể được sử dụng để chỉ ra rằng giá sẽ đi dài trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. ADA/USD hướng tới mức 0.292 khi phá vỡ kênh giảm dần.

Cardano: Hình chữ nhật

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 5 27
Một hình chữ nhật sắp hoàn thành, giá sắp bứt phá sớm. Hình chữ nhật thường trở thành một chỉ báo biểu đồ tăng hấp dẫn được sử dụng để dự đoán một sự gia tăng mạnh khi giá bứt phá. ADA/USD nhằm mục đích hoàn thành một đợt thoái lui đối với 0.464 khi phá vỡ hình chữ nhật.

Cardano: Mô hình Cờ giá xuống

ADA/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 4 10
Một lá cờ giảm giá sắp hoàn thành. Trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ, động thái này có thể báo hiệu một động thái tiếp tục đi xuống. ADA/USD thách thức việc di chuyển đến 0.57 một khi xuống dưới 0.575 khi những con gấu tìm kiếm các mục nhập.

Cardano: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

ADA/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 12 2
Có vẻ như một lá cờ tăng giá xuất hiện. Khi giá bứt phá lên phía trên, động thái kết quả có thể báo hiệu sự thay đổi về hướng giá. ADA/USD tiếp tục tăng lên mốc 0.395.

Cardano: Mô hình Nêm hướng xuống

ADA/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 21
Chúng ta có thể thấy rằng ADA/USD thiết lập một nêm giảm, giá cần một động thái mạnh tiếp theo như một bằng chứng cho sự bứt phá. Một nêm giảm gợi ý một hình dạng tăng giá đáng tin cậy được chế tạo nghiêng xuống được sử dụng để xác định một động thái tăng tiếp theo trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. ADA/USD để strengthen towards 0.345.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.