The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Ripple · XRP/USD

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 1
Open:
High:
Low:
Close:

Ripple: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

XRP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 9 8
Có vẻ như một lá cờ tăng giá xảy ra, XRP/USD kỳ vọng hợp nhất thêm một chút để xác nhận bứt phá rõ ràng. Cờ tăng giá xác định một chỉ báo hành động giá tăng cụ thể được sử dụng để dự đoán sự tạm dừng trong thị trường xu hướng giảm khi giá phá vỡ đến mức tăng. XRP/USD có cơ hội vượt hơn 0.36.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 9 18
Có một kênh giảm dần xuất hiện và giá cần một xung đột tích cực tăng giá như một dấu hiệu của sự bứt phá. Kênh giảm dần thường dẫn đến xu hướng ngược lại kế tiếp xu hướng hiện tại khi giá bứt phá lên phía trên. XRP/USD để đẩy lên phía mốc 0.38 khi vi phạm 0.37.

Ripple: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 28 giờ trước
Có vẻ như một hình tam giác tăng dần, giá sắp bứt phá ngay bây giờ. Nếu giá sụp đổ qua đường hỗ trợ, động thái này có thể cho thấy một động thái giá giảm. Có khả năng tiếp tục giảm giá đến mức 0.465 sẽ xảy ra.

Ripple: Hình chữ nhật

XRP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 9 20
Một hình chữ nhật được phát hiện. Hình chữ nhật được coi là một chỉ báo giá tăng cụ thể thường cho thấy việc mở rộng xu hướng tăng nếu giá phá vỡ đến mức tăng. Không thể loại trừ rằng một đợt tăng giá hướng 0.4 sẽ diễn ra khi bứt phá trên 0.385.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN 6 giờ trước
Như chúng ta có thể thấy giá phát triển một kênh giảm dần. Kênh giảm dần thường dẫn đến sự gián đoạn tạm thời của xu hướng hiện tại trong trường hợp nếu giá phá vỡ đến mức tăng. XRP/USD để kéo dài giai đoạn tăng lên 0.44 khi vi phạm 0.435.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 1 21
Có một kênh tăng dần được xác định, giá phá vỡ ngay bây giờ. Kênh tăng dần thường dự đoán khả năng giá giảm một khi giá phá vỡ đến mức giảm. XRP/USD tìm kiếm setback đến 0.72.

Ripple: Cờ đuôi nheo

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 5 11
Một cờ hiệu được quan sát và giá đã sẵn sàng bứt phá ngay bây giờ. Cờ hiệu thường là một chỉ báo giá giảm kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định giá có khả năng tiếp tục giảm xuống sau khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ. XRP/USD chuyển sang mốc 0.49 khi cryptocurrency thách thức 0.495 rào cản.

Ripple: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 6 10
Có một tam giác tăng dần đang phát triển, giá yêu cầu pullback thêm như một sự xác minh về một sự bứt phá. Hình tam giác tăng dần có thể được coi là một hình dạng đáng tin cậy được sử dụng để dự đoán phần mở rộng theo hướng đi xuống trong trường hợp nếu giá phá vỡ đến mức giảm. Không thể loại trừ rằng một hành động giá giảm đối với mức 0.38 sẽ xảy ra vì có cơ hội điều chỉnh giảm.

Ripple: Mô hình Tam giác Dốc xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 10 9
Có một tam giác giảm dần được nhận thấy và giá yêu cầu một động thái lớn hơn để xác nhận bứt phá rõ ràng. Hình tam giác giảm dần biểu thị hấp dẫn được sử dụng để phát hiện khả năng giá tăng trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Có khả năng xu hướng tăng giá về 1.1.

Ripple: Tam giác Cân

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 6 23
Như chúng ta có thể thấy một tam giác cân đã được tiết lộ. Hình tam giác đối xứng đại diện cho một tín hiệu giá tăng cụ thể thường cho thấy những con gấu đã hết hơi một khi giá phá vỡ. XRP/USD tiếp tục cao hơn đến 0.328.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 11
Có một kênh giảm dần đang phát triển, XRP/USD cần một xung mạnh tiếp theo như một tín hiệu của sự bứt phá. Kênh giảm dần cung cấp một chỉ báo hành động giá tăng dẫn đến một sự gia tăng mạnh khi giá bứt phá lên phía trên. XRP/USD để tìm một push tiếp theo đến mốc 0.75 khi cánh mở rộng để kiểm tra 0.75.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 10 26
Có một kênh tăng dần được phân biệt và giá thiếu một sự điều chỉnh lớn hơn để làm bằng chứng cho sự phá vỡ. Kênh tăng dần thường chỉ ra sự đảo chiều xu hướng tăng giá-to-bearish khi giá sụp đổ qua đường hỗ trợ. Có thể sự tiếp tục giảm giá đến vùng 1.09 sẽ xảy ra.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.