The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Ripple · XRP/USD

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 1
Open:
High:
Low:
Close:

Ripple: Mô hình Tam giác Dốc xuống

XRP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 1 10
Có một tam giác giảm dần được công nhận, giá yêu cầu tăng thêm lớn hơn để đảm bảo sự bứt phá. Một tam giác giảm dần thường có một phần kéo dài theo hướng đi lên khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. XRP/USD nhắm mục tiêu di chuyển đến 0.36.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG 3 ngày
Có vẻ như một kênh tăng dần gần hoàn thành và giá yêu cầu một động thái mạnh mẽ như là một manh mối của sự đột phá. Một khi sự cố giá xảy ra, động thái kết quả có thể dự đoán sự cố có khả năng xảy ra. XRP/USD bắt đầu một sự điều chỉnh giảm giá đối với 0.405 trong khi thấp hơn 0.409 khi cryptocurrency thách thức rào cản 0.409

Ripple: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

XRP/USD, 1 ngày    GIÁ LÊN Tháng 9 8

Ripple: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 12 10
Có vẻ như giá hoàn thành một tam giác tăng dần. Một tam giác tăng dần thường dẫn đến giá sẽ giảm trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ. XRP/USD bứt phá xu hướng tăng lên 0.385 khi XRP/USD trở nên yếu.

Ripple: Hình chữ nhật

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 13
Một hình chữ nhật sắp hoàn thành. Hình chữ nhật mô tả sự hình thành biểu đồ tăng giá có thể được sử dụng để báo hiệu một phần mở rộng theo hướng đi lên khi giá phá vỡ. Một đợt tăng giá hướng 0.318 có vẻ khi bứt phá trên 0.317.

Ripple: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 1 20
Một tam giác tăng dần xuất hiện và giá đã sẵn sàng bứt phá ngay bây giờ. Khi sự cố giá xảy ra, động thái kết quả có thể báo hiệu mở rộng một xu hướng giảm. XRP/USD chỉ đến xu hướng giảm xuống mốc 0.74 khi cryptocurrency đang ở bờ vực của một sự đột phá giảm giá.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 12 28
Có vẻ như một kênh tăng dần đã được bắt gặp và giá đã sẵn sàng bứt phá ngay bây giờ. Kênh tăng dần dự đoán một hành động giá giảm khi giá phá vỡ. Có khả năng phạm vi lên 0.92.

Ripple: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 11 14
Có một lá cờ tăng giá đang diễn ra. Khi giá phá vỡ, động thái này có thể phát hiện xu hướng giảm sắp đảo ngược thành xu hướng tăng. Có một xác suất tăng giá lên 0.36.

Ripple: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 12 27
XRP/USD tạo một tam giác tăng dần. Hình tam giác tăng dần đại diện cho sự hình thành giảm giá kỹ thuật thường chỉ ra một động thái giảm giá trong trường hợp nếu giá phá vỡ đến mức giảm. XRP/USD chuyển sang vùng 0.915 khi phá vỡ tam giác tăng dần khi những con gấu đang tìm kiếm sự điều chỉnh giảm giá.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 8 9
Như chúng ta có thể thấy một kênh tăng dần đã được phát hiện, giá sắp bứt phá ngay bây giờ. Kênh tăng dần được cho là mô tả một hình dạng hành động giá giảm hấp dẫn có thể được sử dụng để chỉ ra một động thái giảm giá nếu sự cố giá xảy ra. Có khả năng sẽ diễn ra một đợt giảm giá hướng tới mức 0.375.

Ripple: Mô hình Nêm hướng xuống

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 7 28
Có một nêm giảm được phân biệt, XRP/USD muốn một động thái tiếp theo như một sự xác minh về một sự bứt phá. Một nêm giảm được cho là một chỉ báo biểu đồ hữu ích cho thấy sự bứt phá cao hơn nếu giá bứt phá. XRP/USD để chuyển sang xu hướng tăng giá lên 0.37 khi vi phạm 0.358 khi cánh cửa mở ra để kiểm tra 0.37.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN 22 giờ trước
XRP/USD định hình một kênh giảm dần và XRP/USD yêu cầu một động thái tăng giá lớn hơn như một thông tin về sự đột phá. Kênh giảm dần mô tả sự hình thành hành động giá tăng kỹ thuật với xu hướng giảm thường báo hiệu một động thái tăng giá khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Việc tiếp tục tăng giá đến 0.42 là khả năng vi phạm 0.41 khi XRP/USD gần rào cản 0.41
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.