The scanner automatically detects and displays chart patterns online. 24/7 mỗi tiếng.

Ripple · XRP/USD

Phổ biến   Gần đây   Mới nhất 1
Open:
High:
Low:
Close:

Ripple: Mô hình Cờ hình chữ nhật tăng

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 6
Một lá cờ tăng giá sắp hoàn thành, giá muốn có một xung đột tăng giá để làm bằng chứng cho sự bứt phá. Cờ tăng giá được coi là một hình dạng hữu ích thường báo hiệu một động thái tăng tiếp theo khi giá bứt phá lên phía trên. Một đợt tăng giá tiếp theo lên 0.37 có khả năng xảy ra khi vi phạm 0.367 khi cryptocurrency thách thức rào cản 0.367

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 4 17
Một kênh tăng dần sắp hoàn thành và giá yêu cầu một sự điều chỉnh lớn hơn như một sự xác minh về một sự bứt phá. Nếu giá phá vỡ, động thái này có thể báo hiệu một hành động giá giảm. Có khả năng một hành động giá giảm xuống 0.516 sẽ diễn ra khi xung lực dưới 0.518 khi XRP/USD trở nên yếu.

Ripple: Mô hình Tam giác Dốc xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 4 4
Một tam giác giảm dần được phát hiện và giá thiếu sự tiếp tục tăng giá như một dấu hiệu của sự bứt phá. Hình tam giác giảm dần thường xác định giá có khả năng tiếp tục tăng lên nếu giá phá vỡ đến mức tăng. XRP/USD để đẩy lên phía 0.505 khi những con bò đực tìm kiếm các mục nhập.

Ripple: Mô hình đồ thị Tam giác Hướng lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 6 27
Có một tam giác tăng dần đi ra. Hình tam giác tăng dần thường là một hình biểu đồ cụ thể cho thấy việc kéo dài xu hướng giảm nếu sự cố giá xảy ra. XRP/USD thách thức một động thái về 0.475.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 10 24
Có một kênh tăng dần được quan sát, giá đang bứt phá. Khi giá phá vỡ, động thái này có thể dự đoán khả năng giá giảm. Một động thái giảm giá đối với 0.53 sắp được thực hiện như một phạm vi không được loại trừ.

Ripple: Mô hình Nêm hướng xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 1 1
Một nêm giảm đi ra và XRP/USD thiếu một động thái như một dấu hiệu của sự bứt phá. Khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, động thái kết quả có thể xác định giá có khả năng tiếp tục tăng lên. Một đợt tăng giá đến 0.62 sắp xảy ra trong khi trên 0.616.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 12 20
Có vẻ như một kênh giảm dần được tìm thấy. Kênh giảm dần đại diện cho chỉ báo hành động giá kỹ thuật được sử dụng để xác định phần mở rộng theo hướng đi lên khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Có khả năng một phạm vi hướng tới 0.615 sẽ được thực hiện khi XRP/USD sticks đến tâm trạng tích cực.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 12 22
Có vẻ như một kênh giảm dần được công nhận và XRP/USD cần một động thái tăng giá mạnh hơn như là một manh mối của sự đột phá. Kênh giảm dần xác định sự tạm dừng trong thị trường xu hướng giảm trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. XRP/USD tăng giá đáng giá về 0.63.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 1 giờ    GIÁ LÊN Tháng 5 16
Có vẻ như một kênh giảm dần được nhận thấy, giá yêu cầu một hành động tăng giá như một dấu hiệu của sự bứt phá. Kênh giảm dần thường là một mô hình kỹ thuật được sử dụng để xác định phần mở rộng theo hướng đi lên trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. XRP/USD không loại trừ việc di chuyển đến mốc 0.428 trong bối cảnh XRP/USD lấy lại một phần của đất đã mất.

Ripple: Cờ đuôi nheo

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 3 27
Một cờ hiệu đã được quan sát và giá yêu cầu sự tiếp tục tăng giá mạnh tiếp theo như một sự xác minh về một sự bứt phá. Cờ hiệu thường là một mô hình hành động giá cụ thể có thể được sử dụng để báo hiệu những con gấu đã hết hơi khi giá phá vỡ. Không thể loại trừ rằng việc tăng giá tiếp theo lên 0.48 sẽ xảy ra.

Ripple: Kênh đi xuống

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ LÊN Tháng 6 29
Có vẻ như XRP/USD tạo ra một kênh giảm dần và giá đã sẵn sàng bứt phá sớm. Kênh giảm dần được cho là một mô hình biểu đồ tăng giá xác định những con gấu đã hết hơi trong trường hợp nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự. Một động thái hướng tới mức 0.48 sắp xảy ra.

Ripple: Kênh đi lên

XRP/USD, 4 giờ    GIÁ XUỐNG Tháng 3 14
Có vẻ như giá tạo ra một kênh tăng dần, XRP/USD kỳ vọng một động thái ổn định hơn nữa như là một manh mối của sự đột phá. Kênh tăng dần có thể được coi là một chỉ báo biểu đồ hữu ích thường cho thấy phần mở rộng theo hướng đi xuống khi giá phá vỡ xuống. XRP/USD để di chuyển xuống 0.64.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm. Không có Tư vấn Đầu tư nào. Tất cả các quan điểm, cuộc trò chuyện, tin nhắn, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc các thông tin khác có trên trang Web này chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin thị trường chung cho các mục đích giáo dục và giải trí, không phải là tư vấn đầu tư. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Patterns.cc sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tổn thất về lợi nhuận nào có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào những thông tin như vậy. Công Bố Rủi Ro. Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.